E510: Ammonium chloride

Амониев хлорид. Хранителни дрожди. Да се избягва от хора с понижени чернодробни и бъбречни функции. Естествена сол, част от морска сол и каменна сол. Съставен от солна киселина и амоняк. Регулатор на киселинността, вкуса и консистенция на маята и ферментирали продукти, като хляб. Ползва се при много продукти, но поради наличието на силен вкус, употребата му е ограничена.