E516: Calcium sulphate

Калциев сулфат. Получава се от варовик. Сгъстяващ агент. Съставен от калциеви соли и сярна киселина. Натурален минерал. Стабилизатор, вещество свързващо се с метал. Хранително вещество за маята в хляба. Ползва се в много продукти, вкл. фармацевтични препарати.