E538: Calcium ferrocyanide

Калциев фероцианид. Антислепващ агент. Съставен от водород, фероцианид и калциев хидроксид. Ползва се във сол с ниско съдържание на натрий.

Странични ефекти: Няма в използваните концентрации.