E545: Ammonium polyphosphates

Амониев полифосфат. Емулгатор. Забранен в някои страни. Получава се чрез нагряване на амониев водород фосфат. Използва се и като стабилизатор. Също така се използва като хранителна съставка за мая и увеличава свойството за свързване с вода. Употребява се в топено сирене, замразени птици.

Странични ефекти: Полифосфати, могат да инхибират храносмилателните ензими, когато са във високи концентрации.