E551: Silicon dioxide

Силициев двуокис. Без странични ефекти. Кварц. Произвежда се от пясък. Използва се като антиагломериращи агенти (антислепващ агент), за премахване на протеин и мая, в производството на бира и вино и като антипенител. Употребява се също и в много сухи продукти.