E552: Calcium silicate

Калциев силикат. Получава се от варовик и диатомит – антиацид (специален пясък).  Използва се като антиагломериращи агенти (антислепващ агент). Употребява се също и в много сухи продукти.