E556: Calcium aluminium silicate

Калциев алуминиев силикат. Антислепващ агент. Произвежда се от няколко естествени минерала. Употребява се в сухи продукти, например в млечни прахове, но много рядко; Виж Е554