E575: Glucono delta-lactone

Глюконо делта-лактон. Добавка. Без странични ефекти. Синтетичнa или произведенa от бактерии от захар. Секвестрант (свързва метали) в много продукти. Също така се използва в оборудване за обработка, за да се избегне утаяване на калций и магнезий. Употребява се в много различни продукти.