E576: Sodium gluconate

Натриев глюконат. Добавка. Натриева сол на глюконова киселина, E574. Секвестрант (свързва метали) в много продукти. Също така се използва като хранителна съставка за мая. Употребява се в много различни продукти. Забранен в някои страни.