E579: Ferrous gluconate

Железен глюконат. Цветозадържащ агент. Желязна сол на глюконова киселина, E574. Използува се в растителните масла, като добавка на желязо. Също така в маслини и хранителни добавки. В малки количества е безвреден.

.