E629: Calcium guanylate

Калциев гуанилат. Калциева сол на гуаниликова киселина (Е626).

Гуаниликова киселина е естествен киселина, която е част от РНК, един от генетичните преносители на молекули в клетката. По този начин тя е част от всички клетки във всички живи организми. Получава се от екстракт от мая или сардини. Подобрител на вкуса. Гуаниликовата киселина и гуанилатите не са със специфичният вкус umami, но силно повишават много други аромати, като по този начин намаляват необходимата нужда от сол в даден продукт. Използва се в много продукти. Гуанилатите не могат да бъдат използвани в продукти, предназначени за деца под 12 седмици.

Странични ефекти:
Хора с астма трябва да избягват гуаниликова киселина и гуанилати. Тъй като гуанилатите се метаболизират на пурини, те трябва да се избягва от хора, страдащи от подагра. Въпреки това, използваните концентрации обикновено са толкова ниски, че странични ефекти не могат да се очакват. Гуаниликовата киселина и гуанилатите обикновено са произведени от дрожди, но отчасти и от риба.