E635: Disodium ribonucleotide

Динатриев рибонуклеотид. Смес от натриеви соли на гуаниликова (E626) и инозинова киселина (E630).

Подобрява вкуса. Гуанилатите и инозинатите не са със специфичният вкус umami, но силно повишават много други аромати, като по този начин намаляват необходимата нужда от сол в даден продукт. Използва се в много продукти. Най вече в такива с ниско натриево съдържание. Гуанилатите и инозинатите не могат да бъдат използвани в продукти, предназначени за деца под 12 седмици.

Странични ефекти:
Хора с астма трябва да избягват гуанилатите и инозинатите. Тъй като се метаболизират на пурини, те трябва да се избягват от хора, страдащи от подагра. Въпреки това, използваните концентрации обикновено са толкова ниски, че странични ефекти не могат да се очакват. Гуанилатите и инозинатите обикновено са произведени от месо, но отчасти и от риба. Единствено производителят може да предостави информация за произхода.