E905: Paraffins, Microcrystalline wax

Парафини. 905a Mineral oil, 905b Vaseline, 905c Microcrystalline wax.

Синтетична смес от въглеводороди. Може да инхибират абсорбцията на мазнни, леко лаксативни, може би са свързани с рака на червата. Използват се в сладкишите, при процесите на ферментация, при сушени плодове. Също така като покритие, в смазочни масла, разтворители, антипенител и в дъвки. Ползва се в много различни продукти, а също и във фармацевтични и козметични препарати.